Polityka prywatności

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)

Informujemy:

 1. że Państwa administratorem danych osobowych jest Ekspert Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Ekspertyz spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. J.Pelczara 6c/6,  35 -312  Rzeszów, nr KRS 00000167811(dalej zwany „Administratorem”).
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty e-mail pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

 1. świadczenia usług audytowych, konsultingowych, doradztwa podatkowego i księgowego oraz doradztwa gospodarczego dla Klientów, tj. przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy,
 2. prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz – jeżeli jest wyrażona na to Państwa zgoda - produktów i usług oferowanych przez Ekspert Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Ekspertyz spółka z o.o.,
 3. wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak np. wystawianie faktur, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, prowadzenie sprawozdawczości finansowej, obowiązków z zakresu ubezpieczenia społecznego (ZUS),
 4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. zabezpieczanie i dochodzenie roszczeń.

III. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

 1. 6 ust. 1. lit. B) RODO tj.
  - wykonanie umowy o świadczenie usług, wskazanych w pkt. II ppkt. 1 nin. Klauzuli,
  - zawarcie umowy o przeprowadzenia szkolenia (dane gromadzone na podstawie formularza zgłoszeniowego),
 2. lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
 3. 6 ust. 1 lit. C) RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 4. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadniony interes Administratora (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora), czy art. 9 ust.2 lit. F) RODO – dochodzenie roszczeń,
 5. 6 ust. 1 lit. A) RODO tj. uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 IV. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, a po wygaśnięciu umowy w okresie niezbędnym dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także ustalenia i dochodzenia roszczeń,
 2. Do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V. Państwa dane możemy ujawnić:

 1. pracownikom i współpracownikom, zleceniobiorcom – upoważnionym przez Administratora,
 2. podmiotom przetwarzającym tj. świadczącym dla nas usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową ,
 3. podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
  e) organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa,
  f) nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Przysługujące Uprawnienia

W każdej chwili mogą Państwo żądać od Administratora:
a) dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych osobowych,
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Niektóre z uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach zawartych umów.

VII. Prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Niezależnie od uprawnień określonych w pkt VI. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. F) RODO. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w.w zgody przed jej wycofaniem. W/w cofnięcie winno być przesłane na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX. Dobrowolność podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić  zawarcie umowy czy należyte wykonanie usługi.

X. Sposób ochrony danych osobowych.

 1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Kontakt

EKSPERT
BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIEGOWYCH I EKSPERTYZ spółka z o.o.

ul. bp.J.Pelczara 6c/6, 35 -312 Rzeszów

tel. 17 853 96 60, 535 566 685
faks 17 850 73 01

e-mail: biuro@ekspert-eurobilans.pl

 

 

Kapitał zakładowy Spółki 145 700,00 zł | NIP 813-02-68-372
Wpis; Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie, Nr KRS 0000167811
oraz na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów – Nr ewidencyjny 206

Serwis EKSPERT Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Ekspertyz Sp. z o.o. znajdujący się pod adresem ekspert-audytor.pl używa plików cookies.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem Czytaj więcej…

Zrozumiałem
© 2017 EKSPERT BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I EKSPERTYZ spółka z o.o.