O firmie

Kim jesteśmy

Ekspert Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Ekspertyz spółka z o.o. jest spółką audytorską świadcząca usługi audytu finansowego i podatkowego oraz doradztwa w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.

W naszym zespole pracują biegli rewidenci oraz eksperci z innych dziedzin, ściśle współpracujemy z doradcą podatkowym, radcą prawnym.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 145 700,00 zł.

Prezesem Zarządu spółki jest Pani Bogusława Kopczak.

Od kiedy istniejemy

Ekspert Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Ekspertyz spółka z o.o podjęła działalność w kwietniu 1991 roku i była jedną z pierwszych prywatnych firm audytorskich w Polsce i została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 206.

Jak współpracujemy z naszymi Klientami

Działania biegłych rewidentów i innych naszych ekspertów obejmują bieżące wsparcie merytoryczne badanych podmiotów w celu wyeliminowania potencjalnych błędów i niezgodności z prawem. 

Działamy w oparciu o wymagania Ustawy o rachunkowości oraz Krajowe i Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, z zastosowaniem wewnętrznych procedur firmy Ekspert, zbudowanych w oparciu o wieloletnie doświadczenia współpracy z Klientami.

Nasze doświadczenie

Przeprowadziliśmy ponad 1 600 badań i przeglądów sprawozdań finansowych, przeprowadziliśmy niemal 150 audytów podatkowych, ponad 150 audytów realizacji projektów z funduszy unijnych, opracowaliśmy ponad 200 opinii prawno podatkowych, kilkadziesiąt ekspertyz z zakresu due diligence, wyceny udziałów i innych wg uzgodnionych procedur.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Kontakt

EKSPERT
BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIEGOWYCH I EKSPERTYZ spółka z o.o.

ul. bp.J.Pelczara 6c/6, 35 -312 Rzeszów

tel. 17 853 96 60, 535 566 685
faks 17 850 73 01

e-mail: biuro@ekspert-eurobilans.pl

 

 

Kapitał zakładowy Spółki 145 700,00 zł | NIP 813-02-68-372
Wpis; Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie, Nr KRS 0000167811
oraz na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów – Nr ewidencyjny 206

© 2017 EKSPERT BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I EKSPERTYZ spółka z o.o.