Usługi

Sprawozdania finansowe badamy zgodnie z zasadami określonymi w „Ustawie o rachunkowości” oraz zgodnie z  Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej, wydanymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

W trakcie badania zapewniamy efektywną współpracę poprzez bieżące komunikowanie rezultatów kolejnych etapów prac co przekłada się na szybsze i sprawniejsze prowadzenie czynności audytowych.

Dążymy do tego, żeby oferowane przez nas usługi spełniały oczekiwania Państwa w wymiarze kosztowym. Dlatego nasze wynagrodzenie jest negocjowane indywidualnie z każdym Klientem. Nasi eksperci oferują mobilność działania i efektywność rozwiązań. Ich bogate doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów jest gwarancją skuteczności. Jakość świadczonych usług jest zapewniona poprzez wewnętrzny system kontroli oraz stały nadzór biegłych rewidentów.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Audyt podatkowy obejmuje badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych w celu zidentyfikowania  i  wyeliminowania nieprawidłowości.

Jednym z narzędzi stwarzających realną możliwość poprawy wyniku jest skuteczne wyeliminowanie ryzyk związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Audyt podatkowy najczęściej dotyczy:

zobowiązań budżetowych z tytułu .:

 • podatku dochodowego od osób prawnych
 • podatku od towarów i usług
 • podatku od nieruchomości
 • podatku u źródła 

analizy działalności jednostki w obszarach takich jak.:

 • ceny transferowe
 • inwestycje
 • sprzedaż i zakupy
 • marketing i reklama
 • należności i zobowiązania 
 • dostaw i nabyć wewnątrzunijnych 
 • eksportu i importu 

Wynik czynności audytowych prezentowanych jest w formie raportu  z audytu podatkowego.

Nie daj się zaskoczyć kontroli podatkowej!

W trosce o najwyższą jakość usług, prace w zakresie audytu podatkowego realizowane są przez doświadczony zespół naszych ekspertów, łączących  wiedzę z zakresu prawa podatkowego i bilansowego.

Realizujemy usługi doradztwa biznesowego:

 • nabywanie i wycena przedsiębiorstw,
 • lokalizacja ryzyk prowadzonej działalności,
 • finansowe due diligence,
 • podatkowe due diligence,
 • optymalizacja kosztów prowadzonej działalności,
 • sporządzanie business planów,
 • dostosowanie zasad rachunkowości do przepisów i standardów międzynarodowych, m.in. IFRS lub US GAAP,
 • działania mające na celu pozyskanie kapitału (przygotowywanie spółki do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych).

Doradztwo w zakresie uregulowań ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,

Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz okresowych raportów finansowych (w tym dla potrzeb konsolidacji), zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,

Badania planów połączenia, podziału i przekształcenia,

Badanie prawidłowości wykorzystania środków unijnych,

Sporządzanie niezależnych opinii dotyczących:

 • stanu i prawidłowości ksiąg rachunkowych,
 • wyceny aktywów i pasywów oraz wartości przedsiębiorstwa,
 • oceny systemu kontroli wewnętrznej.

Wyślij zapytanie ofertowe

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Prosimy o przesłanie zapytania na adres: biuro@ekspert-eurobilans.pl dołączenie do treści zapytania ofertowego następujących informacji:

 • Dane kontaktowe (Imię, Nazwisko, adres e-mail, stanowisko)
 • Dane organizacji (nazwa, branża organizacji, adres).

 

Dziękujemy za zainteresowanie usługami firmy EKSPERT

Kontakt

EKSPERT
BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIEGOWYCH I EKSPERTYZ spółka z o.o.

ul. bp.J.Pelczara 6c/6, 35 -312 Rzeszów

tel. 17 853 96 60, 535 566 685
faks 17 850 73 01

e-mail: biuro@ekspert-eurobilans.pl

 

 

Kapitał zakładowy Spółki 145 700,00 zł | NIP 813-02-68-372
Wpis; Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie, Nr KRS 0000167811
oraz na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów – Nr ewidencyjny 206

Serwis EKSPERT Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Ekspertyz Sp. z o.o. znajdujący się pod adresem ekspert-audytor.pl używa plików cookies.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem Czytaj więcej…

Zrozumiałem
© 2017 EKSPERT BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I EKSPERTYZ spółka z o.o.