Audyt finansowy

Sprawozdania finansowe badamy zgodnie z zasadami określonymi w „Ustawie o rachunkowości” oraz zgodnie z  Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej, wydanymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

W trakcie badania zapewniamy efektywną współpracę poprzez bieżące komunikowanie rezultatów kolejnych etapów prac co przekłada się na szybsze i sprawniejsze prowadzenie czynności audytowych.

Dążymy do tego, żeby oferowane przez nas usługi spełniały oczekiwania Państwa w wymiarze kosztowym. Dlatego nasze wynagrodzenie jest negocjowane indywidualnie z każdym Klientem. Nasi eksperci oferują mobilność działania i efektywność rozwiązań. Ich bogate doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów jest gwarancją skuteczności. Jakość świadczonych usług jest zapewniona poprzez wewnętrzny system kontroli oraz stały nadzór biegłych rewidentów.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Kontakt

EKSPERT
BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIEGOWYCH I EKSPERTYZ spółka z o.o.

ul. bp.J.Pelczara 6c/6, 35 -312 Rzeszów

tel. 17 853 96 60, 535 566 685
faks 17 850 73 01

e-mail: biuro@ekspert-eurobilans.pl

 

 

Kapitał zakładowy Spółki 145 700,00 zł | NIP 813-02-68-372
Wpis; Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie, Nr KRS 0000167811
oraz na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów – Nr ewidencyjny 206

© 2017 EKSPERT BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I EKSPERTYZ spółka z o.o.