Audyt podatkowy

Audyt podatkowy obejmuje badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych w celu zidentyfikowania  i  wyeliminowania nieprawidłowości.

Jednym z narzędzi stwarzających realną możliwość poprawy wyniku jest skuteczne wyeliminowanie ryzyk związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Audyt podatkowy najczęściej dotyczy:

zobowiązań budżetowych z tytułu .:

 • podatku dochodowego od osób prawnych
 • podatku od towarów i usług
 • podatku od nieruchomości
 • podatku u źródła 

analizy działalności jednostki w obszarach takich jak.:

 • ceny transferowe
 • inwestycje
 • sprzedaż i zakupy
 • marketing i reklama
 • należności i zobowiązania 
 • dostaw i nabyć wewnątrzunijnych 
 • eksportu i importu 

Wynik czynności audytowych prezentowanych jest w formie raportu  z audytu podatkowego.

Nie daj się zaskoczyć kontroli podatkowej!

W trosce o najwyższą jakość usług, prace w zakresie audytu podatkowego realizowane są przez doświadczony zespół naszych ekspertów, łączących  wiedzę z zakresu prawa podatkowego i bilansowego.

Kontakt

EKSPERT
BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIEGOWYCH I EKSPERTYZ spółka z o.o.

ul. bp.J.Pelczara 6c/6, 35 -312 Rzeszów

tel. 17 853 96 60, 535 566 685
faks 17 850 73 01

e-mail: biuro@ekspert-eurobilans.pl

 

 

Kapitał zakładowy Spółki 145 700,00 zł | NIP 813-02-68-372
Wpis; Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie, Nr KRS 0000167811
oraz na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów – Nr ewidencyjny 206

© 2017 EKSPERT BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I EKSPERTYZ spółka z o.o.