Usługi doradztwa biznesowego

Realizujemy usługi doradztwa biznesowego:

  • nabywanie i wycena przedsiębiorstw,
  • lokalizacja ryzyk prowadzonej działalności,
  • finansowe due diligence,
  • podatkowe due diligence,
  • optymalizacja kosztów prowadzonej działalności,
  • sporządzanie business planów,
  • dostosowanie zasad rachunkowości do przepisów i standardów międzynarodowych, m.in. IFRS lub US GAAP,
  • działania mające na celu pozyskanie kapitału (przygotowywanie spółki do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych).

Kontakt

EKSPERT
BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIEGOWYCH I EKSPERTYZ spółka z o.o.

ul. bp.J.Pelczara 6c/6, 35 -312 Rzeszów

tel. 17 853 96 60, 535 566 685
faks 17 850 73 01

e-mail: biuro@ekspert-eurobilans.pl

 

 

Kapitał zakładowy Spółki 145 700,00 zł | NIP 813-02-68-372
Wpis; Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie, Nr KRS 0000167811
oraz na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów – Nr ewidencyjny 206

© 2017 EKSPERT BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I EKSPERTYZ spółka z o.o.