Kim jesteśmy

Ekspert Biuro Usług Finansowo-Księgowych i Ekspertyz spółka z o.o. jest spółką audytorską
 świadczącą usługi audytu finansowego i podatkowego oraz doradztwa w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.

W naszym zespole pracują biegli rewidenci oraz eksperci z innych dziedzin, ściśle współpracujemy z doradcą podatkowym, radcą prawnym.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 145 700,00 zł.

Prezesem Zarządu spółki jest Pani Bogusława Kopczak.

1600

Badań i przeglądów | Sprawozdań finansowych

150

Audytów podatkowych

150

Audytów realizacji projektów z funduszy unijnych

200

Opinii prawno-podatkowych

Zespół

BOGUSŁAWA KOPCZAK
Prezes Zarządu

biegły rewident posiadająca bogate doświadczenie w świadczeniu usług badania i przeglądów sprawozdań finansowych, przeglądów due diligence oraz doradztwa księgowego i podatkowego w Polsce i zagranicą.

ANNA BIENIEK
Wiceprezes Zarządu

absolwentka wydziału ekonomicznego w WSIiZ w Rzeszowie, Kierownik Biura – główny księgowy, od 2012 roku na stanowisku Wiceprezesa Zarządu

STANISŁAW KRÓL
Wiceprezes Zarządu

Biegły rewident z kilkuletnim doświadczeniem w świadczeniu usług doradczych oraz badania sprawozdań finansowych.

więcej informacji...

Kontakt

EKSPERT
BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIEGOWYCH I EKSPERTYZ spółka z o.o.

ul. bp.J.Pelczara 6c/6, 35 -312 Rzeszów

tel. 17 853 96 60, 535 566 685
faks 17 850 73 01

e-mail: biuro@ekspert-eurobilans.pl

 

 

Kapitał zakładowy Spółki 145 700,00 zł | NIP 813-02-68-372
Wpis; Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie, Nr KRS 0000167811
oraz na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów – Nr ewidencyjny 206

© 2017 EKSPERT BIURO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I EKSPERTYZ spółka z o.o.